پروژه جدید در طراحی

تاریخ درج خبر : 1394/5/6
تعداد بازدیدها : 1952

جیرکرافت “Gyrecraft”     نام پروژه ای جدید در طراحی رادیکال می باشد, که در آن از مواد پلاستیکی که اقیانوس را آلوده کرده در ساخت مجموعه های نفیس استفاده می شود. عنوان این پروژه از ترکیب Gyre  به معنی دایره ای از وقایع است که درحوضه اقیانوس که به علت وجود آلودگی های پلاستیکی ایجاد می شودو دو معنی مشخص از کلمه” “Craft: مهارت,زبردستی و هنر- و همچنین کشتی که شما با آن در دریا حرکت می کنیدتشکیل شده است.

پروژه جدید در طراحی

جیرکرافت “Gyrecraft”     نام پروژه ای جدید در طراحی رادیکال می باشد, که در آن از مواد پلاستیکی که اقیانوس را آلوده کرده در ساخت مجموعه های نفیس استفاده می شود. عنوان این پروژه از ترکیب Gyre  به معنی دایره ای از وقایع است که درحوضه اقیانوس که به علت وجود آلودگی های پلاستیکی ایجاد می شودو دو معنی مشخص از کلمه” “Craft: مهارت,زبردستی و هنر- و همچنین کشتی که شما با آن در دریا حرکت می کنیدتشکیل شده است.

جیرکرافت پروژه ای است که با تمرکز بر نمایشگاهی د رشمال انتلانتیک, بواسطه الکس گروو و آزوسا موراکامی در پاییز 2014 شروع شد. آین دو نفر در سفر1000 مایلی دریایی خود مجموعه ای از پلاستیک های را از سواحل آزور تا سواحل قناری جمع آوری کردند تا بوسیله این مجموعه بتواننداشیا لوکس و مرغوبی را طراحی و اجرا نمایند. آنها دستگاه اکسترودر خورشیدی خود راساختند تا بتوانند پلاتسک های جمع آوری شده را با انرژی خورشیدی آب کنند.

در این سفر دریایی بسیاری از این پلاستیک ها متشکل از قطعات ریزی بود که در سطح آب  اقیانوس پراکنده شده بود.هدف از این همه تلاش نشان دادن پنج شیئ نفیس جهت در بر داشتن این معنی که می توان از این پلاستیک ها در شیوه های صنعتگری و راههای نوآورانه دیگر که در آن ارزشی به اشیاء غیر مطلوب داد به نمایش بگذارند و همچنین اذهان جهان را به مشکلات و خطرهای ناشی از رها کردن زباله های پلاستیک در اقیانوس متوجه سازند.Description: http://www.wantoday.com/interiorsblog/wp-content/uploads/2015/07/g_R18QqpQ1UVVb6MWNqDj-OHo27JoQHSajltiqmc4uYDbC46xJVKvv5pgZKcLtJZk0mkNobHNrrGimNf6_74g0.jpg


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 1952
 

دیدگاه کاربران


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :